Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělujete souhlas společnosti FEROBET s. r. o. IČO: 26250209, se sídlem Rousínov, Slavkovská 1229/25, PSČ 68301 (dále jen „FEROBET s. r. o.“):

  • ke zpracování jména, příjmení, za účelem vedení identifikace osob účastnících se v soutěži;
  • ke zpracování e-mailové adresy za účelem marketingových účelů, tzn. k zasílání a podávání informací (obchodní sdělení) po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info@ferobetcamp.cz, nebo osobně ve společnosti FEROBET s. r. o.

Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše osobní údaje jméno a příjmení mohou být předány:

  • Hodnotitelské komisi soutěže za účelem posouzení nápadu,
  • Společnosti FEROBET s.r.o. - organizátorovi soutěže.

Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním Vašeho emailu kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky newsletterů emailem,
  • požadovat po společnosti FEROBET s. r. o. informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, vyžádat si u správce přístup k vaši zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
  • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat po společnosti FEROBET s. r. o. výmaz Vašich osobních údajů, pokus se nejedná o osobní údaje, které je povinna nebo oprávněna dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na společnost FEROBET s. r. o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.